Pers

Er zijn persaccreditaties beschikbaar voor journalisten en fotografen. Gebruik het contactformulier (optie algemeen) om deze aan te vragen. Vermeld uw naam, uw medium en de dagen waarvoor u een accreditatie nodig heeft.